Nieuws, Nieuws

Blog: In beeld komen bij de media.

Succesvolle ondernemers, wordt wel eens gezegd, zijn de iconen van deze tijd. Veelal combineren ze daadkracht, efficiency en financieel resultaat en zijn daarmee de logische rolmodellen in een liberale maatschappij, die uitgaat van eigen verantwoordelijkheid en veerkracht. Er worden heel wat bladen, business sites en krantenbijlagen gevuld met de pracht en praal waarin succesvolle ondernemers dikwijls leven, en met het soms spannende, soms minder spannende verhaal achter hun succes. Het is lekker lees- en kijkvoer.

En toch…

Het gebeurt regelmatig dat uitgerekend succesvolle ondernemers mij aanklampen met de vraag hoe ze ‘in de media kunnen komen’ met een product, mijlpaal of zogenaamd belangwekkend evenement. Vaak in de veronderstelling dat ik dat wel even voor ze kan regelen omdat ikzelf met een redelijk hoge frequentie in grote publieksmedia verschijn. Ze denken dan dat ik een soort kunstje beheers, en dat zij daar hun voordeel mee kunnen doen.

Maar zo werkt het niet.

Als je de daadwerkelijke interesse van journalisten wilt vangen en je wilt hun interesse ook echt waard zijn, en niet onmiddellijk weer verspelen, valt dat niet zomaar even te regelen. Dan dien je oprecht te investeren in een verhaal dat niet alleen vandaag en morgen relevant is, maar liefst ook over een jaar en over tien jaar. Van een portret van een succesvolle zakenman of –vrouw meer of minder zal het aanzien van een medium of een journalist namelijk niet afhangen, maar als ze een belangrijke, maatschappelijke trend of ontwikkeling missen en de schijn ontstaat dat ze achterlopen, is dat een fikse knauw voor hun reputatie. Goed samenwerken met de pers werkt dus pas als je de andere partij, de journalist, kunt helpen zoals hij of zij jóu helpt. En waarmee kan dat beter dan het agenderen van een actueel en relevant onderwerp, waarvan de urgentie ook weer op hem of haar afstraalt?

Les 1 is dus: héb een relevant verhaal.

Maar zelfs als je een relevant verhaal hebt of iets wat daar in de buurt komt, is het geen garantie dat je langdurig de interesse wekt van de media. Het is belangrijk dat je dat verhaal – hoe relevant ook – niet te glad en te voorspelbaar brengt, maar jezelf kwetsbaar opstelt. Dat wil zeggen: iets van je ziel blootlegt, wat je ten diepste beweegt. Want journalisten willen graag dat het spannend is; dat er iets op het spel staat. En dat is logisch. Want wezenlijke verandering gaat bijna altijd van ‘au!’

Samenvattend…

Ik beheers helemaal geen kunstje. Met non-profit initiatieven als de Young Lady Business Academy en ElskeRahma.nl ga ik met huid en haar voor het behalen van maatschappelijke doelen die ik belangrijk vind.

De media (h)erkennen de relevantie. En volgen mij in mijn struggle.