Professioneel

Zakenvrouw die het podium omarmt
Sinds haar benoeming tot ‘Zakenvrouw Van Het Jaar 2017’ en haar besluit daadwerkelijk iets met die titel te dóen, heeft Elske Doets er bewust voor gekozen het podium te omarmen. Met succes… Dankzij haar toekomstgerichte en helder verwoorde ideeën over actuele items als klimaatproblematiek, diversiteit, vrouwenquotum, het MKB, overtoerisme en de fragiele balans tussen werk en privé is Elske bij uiteenlopende media een graag geziene gast. Ze koppelt haar originele en onafhankelijke visie aan een rustige presentatie. Ook als de gemoederen oplopen, blijft ze uiterst kalm.

Rolmodel willen zijn…
Hoewel het verwijt van ijdelheid, zeker in Nederland, al snel op de loer ligt, kiest Elske Doets ervoor zich als podiumpersoonlijkheid verder te ontwikkelen. Dat veel vrouwen afhaken als hun zichtbaarheid toeneemt en die zo belangrijke taak van vrouwelijk rolmodel van zich af duwen, is voor Elske just een reden om zelf wél zichtbaar te zijn. Gevolg: naast een veel gevraagd spreker is ze inmiddels uitgegroeid tot een graag geziene gast in talkshows, reportages en docu’s. Tevens publiceerde ze bij Uitgeverij Prometheus het boek ‘Het lef om gelukkig te zijn’ (inmiddels 4e druk), waarin ze laat zien dat je door levensgeluk consequent op de voorgrond te plaatsen zowel thuis als in je loopbaan op koers blijft. Haar tweede boek ‘Bloei’ (ondertitel: ‘een nieuw scenario voor groei’) is in de zomer van 2020 verschenen bij Uitgeverij Business Contact. En geeft een kraakheldere visie op de relevante vragen voor bedrijven en organisaties in de komende jaren, met als rode draad: durf buiten de lijntjes te kleuren! 

Positief individualisme
Grote constante in de optredens en artikelen van Elske is haar positieve kijk op het individu en hun onderlinge verschillen. In plaats van mensen ‘glad te strijken’ en in regelingen te vangen, pleit Elske voor een focus op ieders afzonderlijke talent, op de vaak veronachtzaamde rijkdom van al die verschillende talenten en gevoeligheden. Haar definitie van succes is niet dat iedereen over eenzelfde, door de buitenwereld als succesvol gedefinieerde lat moet springen, maar dat wij allen zelf die lat definiëren, eigen doelen stellen. Liefst zo ambitieus mogelijk, als het aan Elske ligt.

Groei in diversiteit
Ook in haar eigen bedrijf, Doets Reizen, wakkert Elske haar medewerkers aan hun individuele talent te ontdekken en ontplooien. Ze is altijd op zoek naar een veelheid aan karakters die samen een hecht team vormen en klanten op een persoonlijke manier helpen. Door haar benadering en trackrecord wordt ze veel gevraagd voor bijeenkomsten rond het thema ‘diversiteit’, waarbij haar kernboodschap steeds is verschillen te omarmen, niet weg te stoppen. Haar emancipatoire ‘drive’ beperkt zich niet tot het laten doorstromen van vrouwen naar leidinggevende posities. Datzelfde probeert ze te bewerkstelligen voor ouderen en mensen met een migratieachtergrond of een beperking. Door COVID-19 is Doets Reizen sinds maart 2020 helaas op stilstand gezet door reisbeperkingen. Toch blijft Elske het bedrijf continu hervormen en klaarstomen voor de nieuwe werkelijkheid, post-Corona.

Initiator Young Lady Business Academy
Veel van Elske’s dromen – talent ruim baan geven, meer diversiteit, de kracht van vrouwelijk ondernemerschap – komen bij elkaar in de Young Lady Business Academy, die ze in 2017 oprichtte. Dit non-profit initiatief verhuisde na drie succesvolle edities in Heerhugowaard naar het Erasmus Center for Entrepreneurship in Rotterdam, volgens Elske de meest toekomstgerichte stad van Nederland. 

Oprichter BuddyBold ‘Het antwoord op vereenzaming door vergrijzing’
Dankzij het stilvallen van Doets Reizen heeft Elske de onverwachte kans gekregen een diep gekoesterde wens te realiseren: het oprichten van een start-up. Dat is BuddyBold geworden. Een sociaal geëngageerde onderneming die als doel heeft senioren gelukkiger oud te laten worden. Door een jongere Buddy via het BuddyBold-platform aan een senior te koppelen, snijdt het mes – ouderwets – aan twee kanten. De senior verruimt diens belevingswereld, blijft daardoor langer vitaal en betrokken bij de samenleving. En de Buddy heeft een baantje dat niet alleen leuk betaalt, maar ook bevrediging schenkt, sociale skills ontwikkelt en het empathisch vermogen stimuleert.

Betere wereld
De wereldwijde discussies over klimaatverandering, biodiversiteit en natuurbescherming op de voet volgend, past Elske de groeiambities Doets Reizen aan. En heeft ze een nieuw, relaxed reisconcept geïntroduceerd – ‘diep reizen’- waarbij de reiziger langer op een plek verblijft en de trein het vliegtuig waar mogelijk vervangt. Ook speelt ze met Doets Reizen al jaren een actieve rol in het financieel ondersteunen van ‘Pacific Wild’, een non-profit organisatie die het gematigde regenwoud en het unieke ecosysteem van British Columbia beschermt. Naar dit voorbeeld probeert ze ook andere bedrijven te stimuleren een missie te formuleren, die van maatschappelijke betekenis is. Een bedrijf dat ook kan ‘geven’ is volgens haar zoveel meer waard, materieel én immaterieel.

Elske Doets
16 maart 1972 Alkmaar
Gehuwd en 2 zoons uit 2004 en 2007

WERKERVARING

2020 – heden   Oprichter BuddyBold
2020 – heden   Oprichter Elskerahma: Ondernemers helpen aan een post-corona superstart. 
2020  – boek    “Bloei”- Uitgeverij Business Contact
2018 – boek    “Het lef om gelukkig te zijn”- Uitgeverij Prometheus 
2017 – heden  Oprichter Young Lady Business Academy (non-profit)
2001 – heden  Directeur Eigenaar Doets Reizen*
1999 – 2001    General Manager Doets Reizen
1996 – 1999    Product Manager USA & Canada Doets Reizen
1986 – 1996    Parttime bij Doets Reizen (telex tot verkoop)

OPLEIDINGEN
1991-1997  Nederlands recht met economische specialisatie Universiteit van Amsterdam
1989-1991  VWO, C.S.G. Jan Arentsz in Alkmaar
1984-1989  HAVO, Bergen Scholen gemeenschap in Bergen (NH)

AWARDS
2022 Chairman’s Circle Honors Award Brand USA
2021 Chairman’s Circle Honors Award Brand USA
2020 Next Women Top 100
2020 Adformatie Koersbepalende Marketeers van Nederland 
2020 Chairman’s Circle Honors Award Brand USA
2019 Next Women Top 100
2019 Chairman’s Circle Honors Award Brand USA
2018 Chairman’s Circle Honors Award Brand USA
2018 Top 250 snelst groeiende bedrijven in Nederland NLGroeit en Erasmus Universiteit
2018 Next Women Top 100
2017 Chairman’s Circle Honors Award Brand USA
2017 FD Gazellen (categorie groot)
2017 Zakenvrouw van het Jaar – Veuve Clicquot
2017 Next Women Top 100
2016 Chairman’s Circle Honors Award Brand USA
2016 FD Gazellen (categorie groot)
2015 Chairman’s Circle Honors Award Brand USA
2013 Chairman’s Circle Honors Award Brand USA
2013 Finalist Noord Hollandse Ondernemersprijs categorie middelgroot
1999 Eager Beaver Award uitgereikt door de Canadese Ambassadrice

Toelichting:
Chairman’s Circle Honors Award is een Reis Oscar waarbij Doets Reizen op het gebied van kwantiteit, kwaliteit en marketing wereldwijd tot de 50 beste reisbedrijven hoort voor de bestemming Amerika. Doets Reizen is de enige Nederlandse reisorganisatie die deze award tot nu heeft gewonnen

NEVENACTIVITEITEN
2021 – heden Member Board Sustainability Schiphol Airport
2019 – 2021 Ambassadrice voor Shecredit
2019 – heden Ambassadrice voor Eve Foundation
2019 – heden Jurylid Van Hylckama VliegOndernemingsprijs in Noord-Holland
2019 – 2020  Nieuws & Co NPO 1
2018 – heden Co-Host bij radio programma Zakendoen BNR om de 4 weken
2018 – heden Board member & fellow of  De Witt Institute for Advanced Negotiations
2018 – eind 2018 ‘Spraakmakers’ bij NPO radio 1
2018 – heden Jurylid Ribbius Peletier Penning geïnitieerd door de Provincie Noord Holland. Een prijs als waardering en stimulering van meer vrouwen in de politiek.
2018 – heden lid VNO NCW DGA netwerk en vrouwennetwerk
2017 – heden Groei Ambassadeur NL Groeit en mentor van een 3-tal ondernemers
2009 – 2020 Diverse bestuursfuncties bij o.a. St. Adelbertus School en Basisschool van Reenen in Bergen (NH) en C.S.G. Jan Arentsz in Alkmaar
2014 – 2018  Lid Vrouwennetwerk Bergen Egmond Schoorl
2002 – 2013   Lid en bestuurslid bij Jong Management VNO NCW Kring Noordwest Holland