Nieuws, Nieuws

Opinie Elske in Telegraaf: ‘Middenklasse heeft niks aan zalvende woorden’.

Het kabinet hamert op bescherming van de middenklasse; op Prinsjesdag zal het ‘m-woord’ veelvuldig vallen. Zakenvrouw Elske Doets redeneert dat de coalitie de middenklasse juist van de wal in de sloot helpt. “Wie initiatief neemt, is tegenwoordig een probleemgeval.”