Nieuws

Wie is de grootste feministe?

Wie is de grootste voorvechter van “de vrouw”? Wat kun je het beste doen om vrouwen te helpen? En een samenleving te creëren waarin vrouwen veel beter tot hun recht komen? Vooropgesteld: ik ben ontzettend blij dat er, in dit deel van de wereld, brede overeenstemming lijkt te bestaan dat we als maatschappij veel te winnen hebben als vrouwen nog meer hun vleugels gaan uitslaan. En we, bijvoorbeeld, in de top van gezichtsbepalende organisaties, bedrijven en de politiek meer vrouwen tegenkomen dan nu het geval is. Tot zover geen meningsverschil.

Maar nu komt het: hoe doe je dat? Hoe wil je vrouwen de plek geven die hen toekomt? Wil je – van bovenaf – allerlei wetten, regelingen en quota afdwingen, die hen allerlei garanties bieden om een plek aangeboden te krijgen en daarvoor een bepaalde beloning te ontvangen? Of ga je – van onderaf – vrouwen stimuleren hun talenten en vaardigheden nog veel verder uit te diepen? En stappen te laten maken waarvan ze eerst niet durfden te dromen? In mijn Young Lady Business Academy zie ik het voor mijn ogen gebeuren: hoe jonge meiden de schroom van zich afzetten, de scepsis van hun omgeving achter zich laten en een kracht ontwikkelen, die door geen wetgever meer te stuiten is. Dat is mijn manier om vrouwen te helpen. En een vrouwelijker samenleving te bespoedigen.

Hetzelfde patroon zie je bij het brandbare thema ‘gelijke beloning’. Help je vrouwen – alweer van bovenaf – met een rechtvaardige regeling waardoor onderhandelen overbodig wordt? Of door – van onderaf – in de materie te duiken en elkaar de fijne kneepjes van het onderhandelen bij te brengen? Nota bene: uit alle studies blijkt dat vrouwen, door hun opmerkingsgave en sociale antenne, in aanleg betere onderhandelaars zijn dan mannen! Waarom dan de wedstrijd afblazen voor deze begonnen is? De vlam van typisch vrouwelijke kracht dient niet gedoofd maar aangewakkerd te worden.

Daarvoor ben ik desnoods bereid mijn nek nóg verder uit steken. Met het etiket ‘grootste feministe’ als bijbehorend risico.