Nieuws

Elske Doets viert nieuwe boek tijdens originele boekpresentatie ‘De Leeftijdsloze Lunch’

HET BOEK ‘DE LEEFTIJDLOZE SAMENLEVING’ OP ORIGINELE WIJZE GELANCEERD

Tijdens De Leeftijdloze Lunch ontmoeten verschillende generaties elkaar

Omdat het nieuwe boek van Elske Doets pleit voor radicale verbinding tussen jong en oud, was er geen passender lancering denkbaar dan jong en oud aan een tafel te krijgen. Dat gebeurde dan ook!
Tijdens de #deleeftijdlozelunch genoten vertegenwoordigers van diverse generaties van drie gangen,  die elk óók weer symbool stonden voor respectievelijk ‘verleden’, ‘heden’ en ‘toekomst’.

Sandra Wouters van Uitgeverij Business Contact, de uitgever, nam bij aanvang de microfoon ter hand en vertelde dat ze nog nooit ‘zo’n originele boekpresentatie’ had meegemaakt.

Niet alleen de seniore hoofdrolspelers uit het boek waren aanwezig – waaronder de über hippe opticien Ben Akkerman (80), de nogal altijd actieve balletlerares Tiny Derksen (94) en de super ervaren zorgprofessional Gea Klerkq (67) – maar ook verschillende jongeren, die voor Elske’s non-profit bedrijf ‘Buddybold’ wekelijks buddy zijn voor senioren die hetzij thuis, hetzij in een zorginstelling wonen.  

Elske Doets met ‘hoofdrolspelers’ Ben Akkerman en Tiny Derksen.

Behalve het organiseren van de #deleeftijdlozelunch overhandigde schrijver Elske Doets het eerste exemplaar een dag eerder – op het ministerie in Den Haag – aan Conny Helder, de minister van Langdurige Zorg en Sport. Als liberaal deelt de minister Elske’s visie dat ouderenzorg deels ‘bevrijd’ dient te worden. En nu nog te teveel gebukt gaat onder controlereflexen en andere beknellingen.

Tevens wijst Elske in ‘De Leeftijdloze Samenleving’ op het louterende effect dat omgang met senioren voor jongeren kan hebben. Vandaar dat ze in haar boek voorstelt om traditionele hokjes weg te strepen en jong en oud intensief met elkaar om te laten gaan. Met de aantrekkelijke mogelijkheid samen te werken bij urgente issues als ongelijkheid, klimaat en vergrijzing.

Als de energie tijdens de lunch een voorbode is voor het succes van ‘De Leeftijdloze Samenleving’, gaat dit boek – en de uitdagende missie die het beschrijft – een fraaie toekomst tegemoet.

Bekijk hier een eerste fotoimpressie

Gelijktijdig met de publicatie van het boek ‘De Leeftijdloze Samenleving’ zijn er online straatinterviews gepubliceerd over het thema ‘jong & oud’ Bekijken hiervan kan hier.