Nieuws

Minister Conny Helder ontvangt 1e exemplaar van ‘De Leeftijdloze Samenleving’, het nieuwe boek van Elske Doets

Vergrijzing is een kans! Maar ziet Den Haag dat al?

Vandaag had ik de eer het 1e exemplaar van mijn nieuwe boek ‘De Leeftijdloze Samenleving’ te overhandigen aan Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport.

Ik hoop vurig dat ze openstaat voor de leidende gedachte in het boek, namelijk: dat vergrijzing een kans is, en dat radicale integratie van jong en oud ervoor kan zorgen dat we als samenleving niet indutten, maar juist extra vitaal worden!

Mijn – hopelijk als onontkoombaar ervaren – voorstel is dat senioren niet langer als kostenpost worden benaderd, maar als krachtbron. Je moet wel blind zijn om niet te zien dat uitgerekend senioren eigenschappen hebben die jongeren ontberen (stressbestendigheid, sociale intelligentie), en, vice versa, dat jongeren vaardigheden meebrengen die senioren maar mondjesmaat bezitten (digitale handigheid, praktisch idealisme). Wat zou er dus logischer zijn dan beide ‘werelden’, die van jongeren én senioren, veel intensiever te verbinden?

In de geest van meer vertrouwen en samenwerking, meer oog voor elkaar, pleit ik in ‘De Leeftijdloze Samenleving’ voor minder regels, procedures en controlereflexen in de ouderenzorg. En verwelkom ik het voorstel van Sander Schimmelpenninck om een maatschappelijke dienstplicht in te voeren; zo’n periode biedt een uitgelezen kans de kracht van senioren en jongeren bij elkaar te brengen. Broodnodige schwung te brengen in de ouderenzorg!    

Eindresultaat? Een betere zorg voor minder geld. En met méér aantrekkingskracht op talentvolle jongeren. De leeftijdloze samenleving is vanaf morgen, 10 februari, te koop via lokale boekhandel, bol.com en managementboek.nl

Elske Doets samen met Minister Helder en het eerste exemplaar van ‘De Leeftijdsloze Samenleving’