Nieuws, Nieuws

MEINKE VAN OENEN (19) WINT DE FINALE VAN DE YOUNG LADY BUSINESS ACADEMY 2023

19-jarige staat op het punt het wereldwijde zoetwatertekort te helpen oplossen

De nog zeer jonge Meinke van Oenen mag zich winnaar noemen van de Young Lady Business Academy, editie 2023. Ze heeft op alle fronten indruk gemaakt: met haar persoon, haar intellect en haar startup. Vanaf haar prilste jeugd is Meinke gefascineerd door het oplossend vermogen van de natuur zelf (zij noemt de natuur ‘geniaal’) en heeft ze zich voorgenomen dat vermogen in te zetten voor een meer leefbare aarde.

Met haar leergierige geest heeft Meinke een potentieel baanbrekende ontdekking gedaan: dat algen een grote rol kunnen spelen bij het omzetten van zout naar zoet water. Met haar innovatie – die heel toepasselijk Algaenius heet – heeft ze nu plannen om grootschalig algen te gaan inzetten die zeewater tot negentig procent kunnen ontzilten. Het ‘algenwater’ wordt in haar visie vervolgens ingezet bij industrie en (delen van) de landbouw, waarmee het al in 2030 (!) dreigende zoetwatertekort van Nederland mogelijk kan worden afgewend.

‘Meinke’s startup heeft nú al een enorme maatschappelijke impact,’ zegt Elske Doets, oprichter van de Young Lady Business Academy. ‘Dat is geweldig! Want ze lost met haar startup potentieel niet alleen een belangrijk probleem op, maar inspireert ook leeftijdgenoten om, net als zij, een bedrijf op te richten dat direct bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving. In het geval van Meinke overigens niet alleen in Nederland, maar wereldwijd: overal is de zoetwaterproblematiek, die nauw samenhangt met het dreigend tekort aan drinkwater, zeer nijpend.’

Het blijft voor Meinke van Oenen niet bij het winnen van de prijs. Doets: ‘Juist omdat ze uit de wetenschappelijke hoek komt, behept is met het uitvinders-gen, kan het traineeship in de Verenigde Staten, dat aan de prijs verbonden is, haar  ondernemers-skills helpen ontwikkelen. En Meike in staat stellen daadwerkelijk bij te dragen aan de oplossing van het mondiale zoetwatertekort. Daarnaast nemen de algen koolstofdioxide op en stoten ze alleen zuurstof uit. Dit is een oplossing die dus niet alleen gaat over klimaatadaptatie maar vooral ook klimaatmitigatie.’

fotografie: Lucien Kroon

2 eervolle vermeldingen voor de runner-ups

Fenna Kiewiet de Jonge (22) – wil als vrouw verschil maken in de wereld van Artificial Intelligence en ‘Bill Gates van 21 eeuw worden’. Zij maakte veel indruk op de jury met haar motivatie om repetitieve bedrijfsprocessen te optimaliseren via AI – niet om direct (alleen) meer winst te genereren, maar zodat vooral meer tijd ontstaat voor ondernemers om maatschappelijk impact te maken.

Quinta Capelle (23) – wil CEO worden van grote speler in de foodservice industrie of als consultant zelfstandig aan de slag. Haar missie? Om voedselverspilling tegen te gaan en gezonde voeding goedkoper én dus beter beschikbaar te maken voor iedere portemonnee.