Nieuws

MKB kan meer échte ondernemers gebruiken

Natuurlijk is de ‘Dag van de Ondernemer’ op vrijdag 16 november een prachtige aanleiding om de MKB-ondernemers van Nederland, die tezamen voor zo’n 4,4 miljoen banen zorgen, extra aandacht te geven. De energie waarmee zij hun onderneming, en daarmee hun lokale gemeenschap, tot bloei brengen kan niet genoeg waardering krijgen.

Zeker in een tijd waar mensen zo nadrukkelijk op zoek zijn naar zingeving en betekenis reikt het belang van het MKB, waar mens en eindproduct nog nauw met elkaar verbonden zijn, veel verder dan alleen de percentuele bijdrage aan het Bruto Nationaal Product. Wat is er mooier dan dat het aandeel van het MKB in onze economie verder groeit? Zeker als je bedenkt dat de schaalgrootte van het MKB toestaat dat medewerkers rechtstreeks waardering krijgen voor wat ze doen. Iets wat bij multinationals en in de publieke sector veel minder het geval is.

Je zou het MKB, zonder overdrijving, een belangrijke factor in ‘Het geluk van Nederland’ kunnen noemen.

Precies om deze reden probeer ik jonge mensen te stimuleren ondernemer te worden. En bestaande MKB-ers te prikkelen hun onderneming naar een volgende fase te loodsen, met nóg meer kansen en uitdagingen.

Helaas – hier komt de ‘maar’ die eraan zat te komen – zie ik te veel MKB-ondernemers, die tevreden achterover leunen, blijven ronddraaien in hetzelfde cirkeltje. Ondernemers die het laaghangend fruit plukken en het wel best vinden zo. Dat is hun eigen keuze. En als ze er goed van rond kunnen komen, is het ook best begrijpelijk.

Maar ben je dan nog wel ondernemer? Kenmerkt de ware ondernemer zich niet door een gezonde dosis onrust? Door de drang om eens in de zoveel tijd iets nieuws neer te zetten? Is het niet iemand die de buitenwereld wil verbazen? Iemand die zijn of haar medewerkers in dat enthousiasme mee wil nemen?

Het kan bijna geen toeval zijn dat degenen die het ware ondernemerschap gestalte geven, onvermoeibaar inspelen op nieuwe kansen en desnoods tegen de publieke opinie in iets spectaculairs in de markt zetten, zelden klagen over belasting- of regeldruk. Voor hen is dat geen issue, maar gewoon: fact of life.

Soms denk ik een tikje dwars: heeft de ware ondernemer wel een belangenorganisatie en een ‘Dag van de Ondernemer’ nodig? Zorgt hij of zij niet zelf voor opschudding, aandacht en enthousiasme?

Voor mij is de ‘Dag van de Ondernemer’ daarom pas écht geslaagd wanneer ondernemers niet alleen applaus in ontvangst nemen, maar ook lef tonen om nieuwe avonturen aan te gaan.

Van meer #sexymkb wordt heel Nederland gelukkiger.

Elske Doets
Bevlogen MKB ondernemer