Nieuws, Nieuws

Saïd en Lody winnen de Truus Wijsmuller Prijs 2024

Het islamitisch-Joodse vredesduo Saïd Bensellam en Lody van de Kamp krijgt erkenning voor hun maatschappelijke inzet. Op 19 April j.l. ontvingen de Marokkaans-Nederlandse jongerenwerker en de Joodse rabbijn de Truus Wijsmullerprijs 2024. Samen trekken ze sinds 2010 op pad om in gesprek te gaan met jongeren over discriminatie, racisme en beeldvorming.

Uitreiking & Juryrapport

De prijs werd aan Saïd en Lody uitgereikt door de Alkmaarse Burgemeester Anja Schouten, in aanwezigheid van vrienden en familie, het bestuur van de Truus Wijsmuller Stichting o.l.v. voorzitter Leen Spaans en de jury. Elske Doets sprak de aanwezigen toe vanuit het laatstgenoemde comité, waar ook Prof Dr. Marjan Schwegman en Prof Dr. Doeko Bosscher deel van uitmaken.

‘Er is veel moed voor nodig om zich in explosieve contexten samen te presenteren aan jongeren wier levensperspectieven elkaar uitsluiten. Enerzijds inspireren Lody en Said hen met hun eigen verhaal, anderzijds nemen zij Joodse en Moslim jongeren daadwerkelijk mee in werelden die voor deze jongeren totaal onbekend zijn. Zo worden er bezoeken gebracht aan een moskee, een synagoge, het Anne Frank Huis en een Joodse begraafplaats, die gezamenlijk wordt opgeknapt. Op die manier wordt wederzijds begrip en solidariteit gecreëerd’.

De toekenning van de prijs vindt traditiegetrouw rond 21 april, de verjaardag van Truus Wijsmuller. Naast de eervolle toekenning gaat de dag gepaard met een viering bij het beeld op de Gewelfde Stenenbrug in Alkmaar. Fotografie: Jan Jaap de Vies

Leen Spaans, voorzitter van de Stichting : ‘Vandaag de dag is het werk van Saïd en Lody waardevoller dan ooit. De Joods-islamitische betrekkingen zijn sinds de oorlog in Gaza verslechterd. Het debat over deze oorlog ontaardt vaak meteen in vijandigheid, met aan beide kanten beschuldigingen van antisemitisme en islamofobie’.

Truus Wijsmuller


Truus Wijsmuller-Meijer (1896-1978) was een grote verzetsvrouw tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een gewone vrouw, maar met de moed van een leeuwin toen het erop aan kwam. Na de Kristallnacht op 9/10 november 1938 waren de joodse burgers hun leven in Duitsland en Oostenrijk niet meer zeker.  Truus organiseerde ‘kindertransporten’. Zij kreeg van Adolf Eichmann, die toen de deportatie van de joodse burgers uit Oostenrijk moest leiden, toestemming om deze kinderen in veiligheid te brengen.  Uiteindelijk redt zij 10.000 kinderen uit Duitsland, Oostenrijk, Polen en Tsjechië via Hoek van Holland naar Engeland. En van daar naar andere veilige landen.

Truus bracht haar tienerjaren door op de Mient in Alkmaar, schuin tegenover het beeld. Zij heeft hier 28 kinderen om zich heen. In de joodse cultuur staat dat getal voor ‘kracht’, ‘thuis’ en ’veilig’. Op de rand van de sokkel staat in vier talen “Tante Truus, moeder van 1001 kinderen”, naar de tekst in de rouwadvertentie, waarmee de volwassen geworden transportkinderen Truus in 1978 eerden bij haar overlijden.

Saïd & Lodi

Saïd en Lody zijn als duo een begrip. Samen ontwikkelen ze diverse projecten en schoolprogramma’s. Het doel is het vergroten van de weerbaarheid van jongeren om ontsporing, door discriminatie, uitsluiting, polarisering, criminalisering en radicalisering, te voorkomen en tegen te gaan. Saïd en Lody stimuleren diverse doelgroepen door met elkaar in dialoog te gaan. Op hun website valt te lezen: ‘De één is een Marokkaanse Amsterdammer. Ooit straatjochie, later Amsterdammer van het jaar. De ander is een Joodse Amsterdammer en rabbijn. Als duo sinds 2010 actief voor een open samenleving’.

Prijs & Stichting

De Truus Wijsmuller Stichting ontwikkelt culturele projecten over Truus Wijsmuller-Meijer met als doel het in herinnering houden van leven en werk van Truus; bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen, excursies, het publiceren van artikelen, boeken, films en dergelijke. Het gaat daarbij vooral om lezingen (voor volwassenen en voor de schooljeugd) en exposities. De Stichting reikt daarnaast tweejaarlijks de Truus Wijsmuller-Meijer-Prijs uit aan iemand die in het veld van sociaal-maatschappelijk werk probeert het verschil te maken, die inspireert en aanmoedigt, die standvastig is, zoals zijzelf.

De Truus Wijsmuller-Meijer Prijs werd eerder uitgereik (2022) aan Laura Hassler, vanwege haar vredeswerk met Musicians without Borders.