Nieuws, Nieuws

Vrouwelijke ondernemers verdienen meer financieel vertrouwen

Speech van ambassadrice Elske Doets tijdens oprichting van Shecredit

Tweeënhalf jaar geleden heeft de verkiezing tot Zakenvrouw van het Jaar mij als vrouwelijke ondernemer ‘wakker gekust’. Tot dan toe was ik vooral druk bezig geweest met waar alle ondernemers druk mee zijn: je eigen bedrijf laten floreren. Maar door die onverwachte verkiezing, en het podium waar je ineens op mag staan, is er een soort ‘tweede leven’ voor mij begonnen. En ben ik me ervan bewust geworden dat ik voor andere vrouwelijke ondernemers, en ook voor jonge vrouwen die ondernemer willen worden, het verschil kan maken.

Kortom, als Zakenvrouw van het Jaar keek ik voor het eerst naar mezelf als rolmodel. En uit het feit dat ik hier nu sta, in de hoedanigheid van ambassadrice van Shecredit, mag u concluderen dat ik er niet voor wegloop rolmodel te zijn. 

Mijn eigen geschiedenis als ondernemer toont bovendien aan hoe belangrijk het is dat er financieel vertrouwen is in vrouwelijk ondernemerschap. Hoewel de buitenwereld vaak denkt dat ik met het overnemen van mijn vaders bedrijf in een gespreid bedje terechtkwam en helemaal geen banken nodig had, ging ik op mijn 28-ste een miljoenenschuld aan om Doets Reizen daadwerkelijk in handen te krijgen. En die miljoenenschuld was niet de enige last die op mijn schouders rustte. In het eerste jaar dat ik eigenaar was, voltrok zich op 9/11 de aanslag op de ‘Twin Towers’. Een dieptepunt voor ons bedrijf, natuurlijk, dat voor het overgrote deel afhankelijk is van boekingen naar Amerika. De bank die me bij de overname nog gunstig gezind was geweest, bleek op het cruciale moment opportunistisch van aard en stond plotseling met een minder vrolijke boodschap op de stoep. De bank zei letterlijk: ‘Het feest is over voor de familie Doets.’ 

Integendeel, ik omarm het podium en de kansen die het biedt.

Op dat moment had mijn bedrijf, net als de ‘Twin Towers’, in elkaar kunnen storten. En was het mogelijk geweest dat mijn ondernemerschap beperkt was gebleven tot enkele maanden. Met die miljoenenschuld, mijn geringe ervaring en de wankele financiën van het bedrijf was het – geef ik toe – ook niet heel gek dat de bank het somber inzag.

Maar ik redde me eruit.

Met enige bravoure zei ik tegen de bank: ‘Het feest is niet over. Het feest is net begonnen!’

Dankzij een open en eerlijke communicatie richting onze klanten lukte het ons de schade beperkt te houden. Resultaat? 10 dagen na 11 september wisten we alweer op het normale niveau reizen te verkopen. En de omzet op peil te krijgen. Ik prentte mijn team destijds in elke dag een ‘positieve mindset’ te hebben en een optimistische boodschap over te brengen: ondanks 9/11 het leven te vieren met een prachtige reis!  

Het werkte.

Uiteindelijk bleek niet óns feestje afgelopen te zijn, maar het feestje van de bank die op het punt stond ons de nek om te draaien. In 2008 ging de betreffende bank definitief ten onder.

Wat vertelt dit verhaal behalve dat mijn bedrijf door een calamiteit aan een zijden draadje hing? Dat mijn bluf en mijn kalmte richting de bank en mijn openheid jegens onze klanten sterker bleek dan de nervositeit rond de naakte cijfertjes. En dat de ‘vrouwelijke’ focus op tevreden klanten en stabiliteit het won van boekhoudkundige paniek.

Uiteindelijk lukte het Doets Reizen in de jaren na de financiële crisis, toen bijna alles in de min zat, zestig procent groei te realiseren. En nu, anno 2019, ben in de gelukkige omstandigheid dat mijn bedrijf financieel zó gezond is dat ik het toekomstbestendig kan maken. En verder kan laten  groeien door voortdurend te vernieuwen inzake reisbeleving en techniek.

Juist omdat ik geloof in de vrouwelijke focus op stabiliteit, zoals ik me rond 9/11 ook niet gek liet maken door de ongeduldige bank, wil ik me sterk maken voor Shecredit. 

Maar dat is niet het enige…

Ook met mijn non profit initiatief, de Young Lady Business Academy, stimuleer ik vrouwelijk ondernemerschap. Inmiddels zijn er na 2 jaar 130 Academy alumni, een mooi cijfer, maar tegelijkertijd ben ik geschrokken van de weerstand in Nederland tegen vrouwelijke ambitie. Kennelijk is de overtuiging dat vrouwen onvoldoende ‘power’ hebben om het verschil te maken nog wijd verbreid. Geen wonder dat een gebrek aan zelfvertrouwen veel vrouwen nog steeds parten speelt. 

Doodzonde!

Wat juist deze Young Ladies ondernemen niet alleen maar voor het geld, maar vooral voor het oplossen van (maatschappelijke) problemen die hen persoonlijk raken. Daar wordt Nederland niet alleen een rijker, maar bovenal ook mooier van! Toch missen veel vrouwen, helaas, het lef om forse investeringen te durven vragen. Om de veelal mannelijke kredietverleners op de juiste manier te overtuigen hun onderneming financieel vleugels te geven.

Elske Doets

Tot slot wat cijfers.

Meer dan de helft van alle MKB ondernemers in Nederland is vrouw. Het MKB is de motor van de NL economie, 92% van alle bedrijvigheid in NL is MKB. 60% van alle werkgelegenheid komt van het NL MKB. Toch is er een rem op kapitaal. Door de 4 overgebleven systeembanken in NL is toegang tot financiering vanuit de bank zeer beperkt. Hierin lopen wij ver achter t.o.v. van onze collega landen in Europa. Slechts 12% van alle MKB-ers in NL vragen krediet aan bij een bank om te groeien. Hiervan wordt maar een kwart gehonoreerd. Dan heb ik het over het MKB als geheel. Bij vrouwelijke mkb-ers is het helaas veel treuriger gesteld. Slechts bij 1,6% van de vrouwelijke ondernemers wordt er kapitaal opgehaald. Het is één  van de redenen waarom vrouwelijke ondernemers vaak blijven hangen bij een omzet van 1 miljoen euro. Wat mij betreft is deze bizarre ‘Funding Gap’ een enorme rem op potentiële bloei en groei van deze betekenisvolle ondernemingen! 

Daarom wil ik mij sterk maken als Ambassadrice van Shecredit. Een coöperatie die zicht richt op  structurele financiering van vrouwelijke ondernemers, zodat hun bedrijven tot bloei kunnen komen, soms kleinschalig, maar wat mij betreft: groots en meeslepend, met impact.

Mijn ambitie is het zoveel mogelijk mensen rond dit thema ‘wakker te kussen’ zoals  ik zelf 2,5 jaar geleden ‘wakker ben gekust’. Hoe fantastisch zou het voor Nederland zijn wanneer vrouwelijke ondernemers door ruimhartige investeerders en sponsors hun ongekend creatieve en oplossingsgerichte  vleugels kunnen uitslaan! En hoe mooi voor die investeerders en sponsors om dat mogelijk te maken!

Geven is misschien wel het rijkste gevoel dat er bestaat. 

Dank voor uw aandacht!

Elske Doets

Ambassadrice Shecredit

Meer informatie over Shecredit